Център - финансови резултати

2018

Трето тримесечие

29.11.2018
Декларация
29.11.2018
Регулирана информация
29.11.2018
Финансов отчет
29.11.2018
Допълнителна информация
29.11.2018
Вътрешна информация

Второ тримесечие

29.08.2018
Финансов отчет
29.08.2018
Допълнителна информация
29.08.2018
Вътрешна информация
29.08.2018
Междинен доклад за дейността
29.08.2018
Допълнителна информация
29.08.2018
Регулирана информация

Първо тримесечие

31.03.2018
Регулирана информация
31.03.2018
Декларация
31.03.2018
Допълнителна информация
31.03.2018
Финансов отчет
31.03.2018
Вътрешна информация
2017

Четвърто тримесечие

31.12.2017
Допълнителна информация
31.12.2017
Декларация
31.12.2017
Финансов отчет
31.12.2017
Вътрешна информация
31.12.2017
Регулирана информация
31.12.2017
Междинен доклад за дейността

Годишни резултати

31.12.2017
Оповестяване
31.12.2017
Финансов отчет

Трето тримесечие

30.09.2017
Допълнителна информация
30.09.2017
Финансов отчет
30.09.2017
Вътрешна информация
30.09.2017
Регулирана информация

Второ тримесечие

30.06.2017
Допълнителна информация
30.06.2017
Регулирана информация
30.06.2017
Финансов отчет
30.06.2017
Вътрешна информация

Първо тримесечие

31.03.2017
Регулирана информация
31.03.2017
Финансов отчет
31.03.2017
Вътрешна информация
31.03.2017
Допълнителна информация
2016

Четвърто тримесечие

31.12.2016
Регулирана информация
31.12.2016
Финансов отчет
31.12.2016
Допълнителна информация
31.12.2016
Вътрешна информация

Годишни резултати

31.12.2016
Оповестяване
31.12.2016
Финансов отчет

Трето тримесечие

30.09.2016
Вътрешна информация
30.09.2016
Регулирана информация
30.09.2016
Допълнителна информация

Второ тримесечие

30.06.2016
Допълнителна информация
30.06.2016
Вътрешна информация
30.06.2016
Декларация

Първо тримесечие

31.03.2016
Финансов отчет
2015

Четвърто тримесечие

31.12.2015
Финансов отчет

Годишни резултати

31.12.2015
Финансов отчет

Трето тримесечие

30.09.2015
Финансов отчет

Второ тримесечие

30.06.2015
Финансов отчет

Първо тримесечие

31.03.2015
Финансов отчет
2014

Четвърто тримесечие

31.12.2014
Финансов отчет

Годишни резултати

31.12.2014
Финансов отчет

Трето тримесечие

30.09.2014
Финансов отчет

Второ тримесечие

30.06.2014
Финансов отчет

Първо тримесечие

31.03.2014
Финансов отчет
2013

Четвърто тримесечие

31.12.2013
Финансов отчет

Годишни резултати

31.12.2013
Финансов отчет

Трето тримесечие

30.09.2013
Финансов отчет

Второ тримесечие

30.06.2013
Финансов отчет
30.06.2013
Декларация

Първо тримесечие

31.03.2013
Финансов отчет
2012

Четвърто тримесечие

31.12.2012
Финансов отчет

Годишни резултати

31.12.2012
Финансов отчет

Трето тримесечие

30.09.2012
Финансов отчет

Второ тримесечие

30.06.2012
Финансов отчет

Първо тримесечие

31.03.2012
Декларация