Ден на инвеститорите 2018

Корпоративни
8 октомври 2018

 Информация за текущите и развитие на целевите проспекти от инвестиционното портфолио на икономичекса група Монбат бяха представени на среща с инвеститорите.

На 08.10.2018 г. се проведе среща на ръководството на Монбат АД и инвеститорите на компанията, на която присъстваха институционални и индивидуални инвеститори.


Инвеститорите бяха запознати и с актуализирания пет годишен план на Групата и стратегията за използване на средствата, набрани през февруари 2018 г. чрез емисия корпоративни облигации.