Фактори за оперативния резултат на групата за първото шестмесечие на 2023