Накратко

Като един от водещите европейски производители на батерии, икономическата група Монбат осъществява дейността си в два основни бизнес сегмента – оловно-кисели батерии и литиево-йонни клетки и системи с висока мощност.

Акценти

За първо тримесечие на 2023 г. групата отчита (евро’000)

ПРИХОДИ от продължаващи дейности

53 575

10,8% спрямо съпоставимия период

НОРМАЛИЗИРАНА EBITDA от продължаващи дейности

4 438

(29,51%) спрямо съпоставимия период

ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ от продължаващи дейности

1 187

(71,41%) спрямо съпоставимия период

Корпоративно видео

Корпоративно видео

Бизнес

Бизнес сегмент оловно-кисели батерии

Бизнес сегментът оловно-кисели батерии е вертикално интегриран бизнес модел с мощности за производство и рециклиране в България - Монбат АД и Старт АД, и рециклиращи мощности в Румъния, Сърбия и Италия. Тази структура намалява риска за групата от нестабилността на цените на суровините и също така ѝ позволява да постигне по-високи оперативни маржове в сравнение с конкурентите.

Бизнес сегмент литиево-йонни батерии

Литиево-йонният бизнес, функциониращ под марката EAS, е базиран в Германия. Това е нов бизнес сегмент, разширяващ пазарното присъствие на икономическата група към решения за батерийни системи с висока мощност, базирани на безопасна и доказана LFP-клетъчна химия. Тази технология има широко пазарно приложение за сектори с голяма мощност. Тя покрива изключително високите изисквания за надеждност и безопасност, характерни за авиокосмическите и отбранителните приложения, както и в морския и в обществения транспорт.

Рециклирани индустриални материали

Монбат Рисайклинг е създадено при бизнес трансформация, която отделя направлението в ясно обособена структура. Създавайки възможност за много ефективна вертикална интеграция в бизнес сегмента на оловно-киселите батерии, дивизията Рециклиране се превръща в иновативен производител на олово, оловни сплави и регранулиран полипропилен. Дивизията има фабрики в България, Сърбия, Румъния и Италия с общ капацитет за преработка на
158 000 тона употребявани оловно-кисели батерии на година.

Присъствие

Бизнес единици и основни дейности

Световно присъствие

Световно присъствие

Представена в повече от 70 държави чрез повече от 20 различни приложения и индустрии, икономическата група Монбат е един от най-устойчиво развиващите се икономически субекти в страната. Монбат АД се търгува на Premium Equities Segment на Българска фондова борса – София АД, като пазарната капитализация към края на месец декември 2022 достига малко повече от 180,2 млн. лева.