Пазарно Присъствие

Монбат е географски диверсифицирана група с глобално пазарно присъствие.

  • В резултат на своята маркетингова и дистрибуторска стратегия, Монбат се радва на отлична пазарна диверсификация, с продажби през 2018 г. в повече от 60 страни, което прави групата по-малко зависима от пазарните условия в отделните държави
  • С развитата си дистрибуторска мрежа, Монбат има достъп до крайни клиенти на най-големите европейски пазари. Стартерните батерии се продават на дребно преди всичко чрез автомобилни търговци и сервизи. Стационарните батерии се продават директно на телекомуникационни компании и други потребители.
Реализираните приходи от продажби за 2017 на консолидирана база на вътрешен пазар представляват 12.78% от общите продажби, а на външен пазар - 87.22% от нетните приходи от продажби на Групата.

Глобално присъствие

Монбат има глобално присъствие със силни позиции в ЕС.

Източник: Управленски данни