Признание и членства

Членства

Монбат АД е активен член на:

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

АИКБ е най-широко представената организация на българските работодатели с мрежа от регионални камари в 171 общини в страната. Като едно от най-добрите публични дружества на борсата, Монбат е посветено – точно както и АИКБ – на създаването на благоприятна икономическа, културна и обществена среда за местния и чуждестранния капитал, както и за привличане на чуждестранни инвестиции в страната, подобряване на стандартите за разкриване на информация, предназначена за инвеститорите. Монбат се ангажира да подкрепя създаването на благоприятна икономическа, културна и обществена среда за местния и чуждестранния капитал. Освен това дружеството се стреми да привлече чуждестранни инвестиции в страната, подобрявайки стандартите за разкриване на информация, предназначена за инвеститорите – цел, към която АИКБ също се стреми, за да постигне съвместно със своите членове обмен на добри практики и насърчаване в посока на корпоративната социална отговорност.

ПОСЕТЕТЕ САЙТА

Международна асоциация по оловото

Международната асоциация по оловото (ILA) е глобална търговска асоциация, посветена най-вече на представяне на производителите на олово и подкрепа на устойчивото бъдеще на оловото.
Като член на организацията, част от основния бизнес на Монбат се състои в рециклирането на олово от излезли от употреба продукти, като допринася за кръговата икономика и създава икономическа стойност от отпадъците.

ПОСЕТЕТЕ САЙТА

Европейски алианс за акумулаторните батерии (ЕААБ)

Европейски алианс за акумулаторните батерии (ЕААБ) е платформа за сътрудничество между всички заинтересовани страни, които участват във веригата на стойността в производството на батерии. В нея членуват Европейската комисия, всички държави-членки на ЕС, Европейската инвестиционна банка и над 600 други организации – производители, старт-ъп компании, академични институции и др. Основната цел на алианса е да се изгради силна паневропейска индустрия за производство на батерии, която ще даде възможност на Европа да се включи като силен конкурент в глобалния пазар на батерии, който се очаква да достигне оборот от 250 млрд. евро през 2025 г.

ПОСЕТЕТЕ САЙТА

Consortium for Battery Innovation (CBI)

Consortium for Battery Innovation (CBI) – международна секторна организация, обединяваща над 100 водещи компании и изследователски организации, които работят активно за прилагането на водещи технологии в сферата на оловно-киселинните батерии. Основен приоритет в съвместната работа ще бъде развитието на биполярната технология и усъвършенстването на системите за съхранение на енергия, използващи батерии (BESS).

ПОСЕТЕТЕ САЙТА

Клъстер по мехатроника и автоматизация

Монбат АД членува в Клъстера по мехатроника и автоматизация, който е създаден с цел споделяне на общи ресурси и академичен принос, така че да се увеличи конкурентоспособността в областта на механиката, електрониката и информатиката. Чрез по-нататъшна интеграция на научно-изследователските, производствените и експортните възможности на членовете на клъстера ще се търсят нови пазарни ниши с цел реализирането на високотехнологични продукти с голяма добавена стойност.

ПОСЕТЕТЕ САЙТА

Германо-българска индустриално-търговска камара (ГБИТК)


Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор за представителите на германската икономика в България. Камарата създава платформа за контакти, партньорства и обмен между български и германски фирми. С литиево-йонния си бизнес сегмент, базиран в Германия, Монбат се стреми да участва в по-нататъшното развитие на обмена на знания и опит между двете страни.

ПОСЕТЕТЕ САЙТА

Награди

ГодинаНагради
2021Награда True Leader 2021ICAP Bulgaria
2021Top 10 Energy Solution providers 2021Top Energy Storage Systems
2020Награда за най-добра IR електронна страницаАДВИБ
2020Второ място в категория "Зелена инвестиция"10-то юбилейно издание на Наградите b2b Media "Най-зелените компании"
2019Награда True Leader 2018ICAP Bulgaria
2019Награда за най-добър Директор връзки с инвеститоритеАДВИБ
2019Почетна награда за изключителен принос и подкрепа към ЮЕМФНагради на Югоизточно-европейския Медицински Форум
2019Първа награда в категория "Инвеститор с визия"b2b Media Annual Awards
2019Първа награда в категория "Бизнес лидер на годината" b2b Media Annual Awards
2019Втора награда в категория "Иновативен проект"b2b Media Annual Awards
2019Втора награда в категория "Качество"Пети юбилейни наглади на КРИБ
2018Награда за най-добра IR електронна страницаАДВИБ
2018Награда True Leader 2017ICAP Bulgaria
2018Първа награда в категория Ликвидност и рискФинансов директор на годината, EY Bulgaria
2018Второ място в категория Динамично развитиеГодишни награди на b2b media
2018Първа награда в категрия Сделка на годината 2017Годишни награди на b2b media
2018Награда за кризисни комуникации с проекта Monbat Issue managementPR Приз, БДВО
2018Първо място в категория Имиджмейкинг с проекта за ребрандиране на икономическата групаPR Приз, БДВО
2017Награда за Най-добри комуникации за страгегическо развитие, управление и рискАДВИБ
2017Първо място в категория “Средна и голяма фирма” Най-добра българска фирма на годинатаПИБ
2016Награда за най-добра комуникация с инвеститори и заинтересовани страниАДВИБ
2015Награда за най-добър директор за връзки с инвеститоритеАДВИБ
2015Награда True Leader 2014ICAP Bulgaria
2014Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация K50 на Капитал
2013Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация K50 на Капитал
2013Национална награда – Работодател на годината, 3-то мястоАгенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика
2012Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация K50 на Капитал
2011Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация 100 на Дневник
2011Награда на Българската фондова борса за най-добра регистрирана компанияКласация 100 на Дневник
2010Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация 100 на Дневник
2010Награда за най-добър директор за връзки с инвеститоритеАДВИБ
2009Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация 100 на Дневник
2008Награда за най-добра КСО политикаТритон Груп
2008Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация 100 на Дневник
2006

Монбат е избрана за SUPERBRAND за България 

SUPERBRAND България