Признание и членства

Членства

Монбат АД е активен член на:

Американска търговска камара (AmCham)

Една от активните търговски организации в страната, Американската търговска камара в България инициира публични дискусии по важни икономически, екологични и социални въпроси, както и национални и международни политики. Като част от общността, Монбат има възможност активно да участва в обществения диалог и да допринася за добрите практики в страната.

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

АИКБ е най-широко представената организация на българските работодатели с мрежа от регионални камари в 171 общини в страната. Като едно от най-добрите публични дружества на борсата, Монбат е посветено – точно както и АИКБ – на създаването на благоприятна икономическа, културна и обществена среда за местния и чуждестранния капитал, както и за привличане на чуждестранни инвестиции в страната, подобряване на стандартите за разкриване на информация, предназначена за инвеститорите. Монбат се ангажира да подкрепя създаването на благоприятна икономическа, културна и обществена среда за местния и чуждестранния капитал. Освен това дружеството се стреми да привлече чуждестранни инвестиции в страната, подобрявайки стандартите за разкриване на информация, предназначена за инвеститорите – цел, към която АИКБ също се стреми, за да постигне съвместно със своите членове обмен на добри практики и насърчаване в посока на корпоративната социална отговорност.

Германо-българска индустриално-търговска камара (ГБИТК)


Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор за представителите на германската икономика в България. Камарата създава платформа за контакти, партньорства и обмен между български и германски фирми. С литиево-йонния си бизнес сегмент, базиран в Германия, Монбат се стреми да участва в по-нататъшното развитие на обмена на знания и опит между двете страни.

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

КРИБ е най-голямата индустриална организация на работодателите в страната. С над 1000 служители и като една от значимите икономически групи в България, Монбат признава привилегията и отговорността си за подобряване на бизнес климата в страната – цел, на която КРИБ също е посветена, за да постигне съвместно със своите членове обмен на добри практики и насърчаване по отношение на корпоративната социална отговорност.

Награди

ГодинаНагради
2018Награда за най-добра IR електронна страницаABIRD
2018Награда True Leader 2018ICAP Bulgaria
2018Първа награда в категория Ликвидност и рискФинансов директор на годината, EY Bulgaria
2018Второ място в категория Динамично развитиеГодишни награди на b2b media
2018Първа награда в категрия Сделка на годината 2017Годишни награди на b2b media
2018Награда за кризисни комуникации с проекта Monbat Issue managementPR Приз, БДВО
2018Първо място в категория Имиджмейкинг с проекта за ребрандиране на икономическата групаPR Приз, БДВО
2017Награда за Най-добри комуникации за страгегическо развитие, управление и рискABIRD
2017Първо място в категория “Средна и голяма фирма” Най-добра българска фирма на годинатаПИБ
2016Награда за най-добра комуникация с инвеститори и заинтересовани страниABIRD
2015Награда за най-добър директор за връзки с инвеститоритеABIRD
2015Награда True Leader 2015ICAP Bulgaria
2014Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация K50 на Капитал
2013Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация K50 на Капитал
2013Национална награда – Работодател на годината, 3-то мястоАгенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика
2012Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация K50 на Капитал
2011Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация 100 на Дневник
2011Награда на Българската фондова борса за най-добра регистрирана компанияКласация 100 на Дневник
2010Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация 100 на Дневник
2010Награда за най-добър директор за връзки с инвеститоритеABIRD
2009Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация 100 на Дневник
2008Награда за най-добра КСО политикаТритон Груп
2008Награда за най-добро корпоративно управлениеКласация 100 на Дневник
2006

Монбат е избрана за SUPERBRAND за България 

SUPERBRAND България