Център - финансови резултати

2020

Четвърто тримесечие

02.03.2020
Декларация
02.03.2020
Вътрешна информация
02.03.2020
Финансов отчет
02.03.2020
Допълнителна информация
02.03.2020
Регулирана информация
2019

Трето тримесечие

29.11.2019
Регулирана информация
29.11.2019
Декларация
29.11.2019
Допълнителна информация
29.11.2019
Финансов отчет
29.11.2019
Вътрешна информация

Второ тримесечие

29.08.2019
Допълнителна информация
29.08.2019
Регулирана информация
29.08.2019
Финансов отчет
29.08.2019
Декларация
29.08.2019
Вътрешна информация

Първо тримесечие

31.03.2019
Допълнителна информация
31.03.2019
Вътрешна информация
31.03.2019
Финансов отчет
31.03.2019
Регулирана информация

Четвърто тримесечие

01.03.2019
Регулирана информация
01.03.2019
Финансов отчет
01.03.2019
Допълнителна информация
01.03.2019
Вътрешна информация
2018

Годишни резултати

31.12.2018
Декларация
31.12.2018
Декларация
31.12.2018
Финансов отчет

Трето тримесечие

29.11.2018
Регулирана информация
29.11.2018
Финансов отчет
29.11.2018
Допълнителна информация
29.11.2018
Вътрешна информация
29.11.2018
Декларация

Второ тримесечие

29.08.2018
Вътрешна информация
29.08.2018
Междинен доклад за дейността
29.08.2018
Допълнителна информация
29.08.2018
Регулирана информация
29.08.2018
Финансов отчет
29.08.2018
Допълнителна информация

Първо тримесечие

31.03.2018
Допълнителна информация
31.03.2018
Финансов отчет
31.03.2018
Вътрешна информация
31.03.2018
Регулирана информация
31.03.2018
Декларация
2017

Четвърто тримесечие

31.12.2017
Декларация
31.12.2017
Финансов отчет
31.12.2017
Вътрешна информация
31.12.2017
Регулирана информация
31.12.2017
Междинен доклад за дейността
31.12.2017
Допълнителна информация

Годишни резултати

31.12.2017
Оповестяване
31.12.2017
Финансов отчет

Трето тримесечие

30.09.2017
Финансов отчет
30.09.2017
Вътрешна информация
30.09.2017
Регулирана информация
30.09.2017
Допълнителна информация

Второ тримесечие

30.06.2017
Регулирана информация
30.06.2017
Финансов отчет
30.06.2017
Вътрешна информация
30.06.2017
Допълнителна информация

Първо тримесечие

31.03.2017
Вътрешна информация
31.03.2017
Допълнителна информация
31.03.2017
Регулирана информация
31.03.2017
Финансов отчет
2016

Четвърто тримесечие

31.12.2016
Финансов отчет
31.12.2016
Допълнителна информация
31.12.2016
Вътрешна информация
31.12.2016
Регулирана информация

Годишни резултати

31.12.2016
Финансов отчет
31.12.2016
Оповестяване

Трето тримесечие

30.09.2016
Регулирана информация
30.09.2016
Допълнителна информация
30.09.2016
Вътрешна информация

Второ тримесечие

30.06.2016
Допълнителна информация
30.06.2016
Вътрешна информация
30.06.2016
Декларация

Първо тримесечие

31.03.2016
Финансов отчет
2015

Четвърто тримесечие

31.12.2015
Финансов отчет

Годишни резултати

31.12.2015
Финансов отчет

Трето тримесечие

30.09.2015
Финансов отчет

Второ тримесечие

30.06.2015
Финансов отчет

Първо тримесечие

31.03.2015
Финансов отчет
2014

Четвърто тримесечие

31.12.2014
Финансов отчет

Годишни резултати

31.12.2014
Финансов отчет

Трето тримесечие

30.09.2014
Финансов отчет

Второ тримесечие

30.06.2014
Финансов отчет

Първо тримесечие

31.03.2014
Финансов отчет
2013

Четвърто тримесечие

31.12.2013
Финансов отчет

Годишни резултати

31.12.2013
Финансов отчет

Трето тримесечие

30.09.2013
Финансов отчет

Второ тримесечие

30.06.2013
Декларация
30.06.2013
Финансов отчет

Първо тримесечие

31.03.2013
Финансов отчет
2012

Четвърто тримесечие

31.12.2012
Финансов отчет

Годишни резултати

31.12.2012
Финансов отчет

Трето тримесечие

30.09.2012
Финансов отчет

Второ тримесечие

30.06.2012
Финансов отчет

Първо тримесечие

31.03.2012
Декларация