Създаване на добавена стойност

Монбат демонстрира ръст и устойчивост при създаването на добавена стойност. В основата на този успех са качествените оперативни резултати, които произтичат от силата на вертикалната интеграция в групата и естественото хеджиране. Въз основа на тези резултати, Монбат успява да обезпечи следващото стъпало на растеж, чрез инвестициите в нови източници на пределни приходи, респективно увеличи значително добавената стойност на групата през 2021 г.

index

Източник на богатство (база последни 12 месеца към второ тримесечие на 2021 г.)

0 Източник на богатство
Множител (EV) – 7,13 пъти
20,8% в сравнение с предходната година
1 Добавена стойност на групата
EV - 161 912 (евро '000)
2% в сравнение с предходната година
2 Печалба на акционерите
Доходност на акция – 0,11 евро
679,2% в сравнение с предходната година
3 Оперативен резултат
EBITDA - 20 983 (евро '000)
26,2% в сравнение с предходната година
4 Оценка
M/B – 0.76 пъти
0,7% в сравнение с предходната година

Икономическата група на Монбат демонстрира устойчиви оперативни резултати по време на последните 12 месеца към второто тримесечие на 2021 г., 2020 г. и 2019 г. въпреки трудната икономическа ситуация, произтичаща от Covid-19 пандемията и други събития от нерегулярен характер.

Има покачване в нивата на EBITDA от 26,2% на годишна база (20 983 милиона евро за последните 12 месеца към второто тримесечие на 2021 г.), най-вече поради подходящите действия, предприети от ръководството за противодействие на неприятната пандемична ситуация и други събития от нерегулярен характер.

Приложения