Създаване на добавена стойност

Монбат възстановява традиционната си тенденция на силни оперативни резултати след една предизвикателна 2018. Респективно това се проявява в подобрение на глобалните параметри на база TTM Q2 2019.

index

Източник на богатство (база TTM към второ тримесечие на 2019 г.)

0 Източник на богатство
Множител (EV) – 13,11 пъти
31% в сравнение с предходната година
1 Добавена стойност на групата
EV - 213 059 (евро '000)
10% в сравнение с предходната година
2 Печалба на акционерите
Доходност на акция – 0,09 евро
1023% в сравнение с предходната година
3 Оперативен резултат
EBITDA - 16 256 (евро '000)
30% в сравнение с предходната година
4 Оценка
M/B – 1.28 пъти
14% в сравнение с предходната година