Създаване на добавена стойност

Монбат демонстрира ръст и устойчивост при създаването на добавена стойност през последните дванадесет месеца към второто тримесечие на 2023г. В основата на този успех са добрите оперативни резултати, които произтичат от силата на вертикалната интеграция в Групата и естественото хеджиране.

index

Източник на богатство за второто тримесечие на 2023 г.

0 Източник на богатство
Множител (EV) – 11,22 пъти
(4,1%) в сравнение с предходната година
1 Добавена стойност на групата
EV - 204 052 (евро '000)
(2,7%) в сравнение с предходната година
2 Печалба на акционерите
Доходност на акция – 0,03 евро
(62,8%) в сравнение с предходната година
3 Оперативен резултат
Нормализирана EBITDA от продължаващи дейности - 18 189 (евро '000)
1,4% в сравнение с предходната година
4 Оценка
M/B – 0.83 пъти
(11,2%) в сравнение с предходната година

Въпреки трудната икономическа ситуация през последните години, произтичаща първоначално от пандемията Covid-19, а в последствие и от конфликта между Русия и Украйна, в резултат, на който Европейският съюз наложи множество икономически санкции към Русия, и това доведе до  драстичното увеличение на цените както на енергоносителите, така и на основните суровини за Групата, Монбат демонстрира устойчиви оперативни резултати от 2020 година насам.

EBITDA нараства с 1,4% на годишна база, в сравнение с предходната година (17 942 милиона евро за 2022 г.).

Усложнената макроикономическа обстановка през 2022 година, а именно конфликтът между Русия и Украйна, в който Европейският съюз индиректно е страна, доведе до спад в търсенето, съответно и в продажбите на акумулаторни батерии в някои от основните пазари за Групата. Към Q2 2023 година дружеството вече успява да адресира и с адекватни действия, предприети от ръководството, да се минимизира неблагоприятният ефект върху Групата. Очакванията на ръководството са дружеството да увеличи обемите продажби през следващите периоди.