Създаване на добавена стойност

Монбат демонстрира ръст и устойчивост при създаването на добавена стойност през 2022г. В основата на този успех са добрите оперативни резултати, които произтичат от силата на вертикалната интеграция в Групата и естественото хеджиране.

index

Източник на богатство за 2022 г.

0 Източник на богатство
Множител (EV) – 11,69 пъти
37,4% в сравнение с предходната година
1 Добавена стойност на групата
EV - 209 803 (евро '000)
4,8% в сравнение с предходната година
2 Печалба на акционерите
Доходност на акция – 0,09 евро
(67,3)% в сравнение с предходната година
3 Оперативен резултат
Нормализирана EBITDA от продължаващи дейности - 17 942 (евро '000)
(23,7)% в сравнение с предходната година
4 Оценка
M/B – 0.93 пъти
(9,8)% в сравнение с предходната година

Въпреки трудната икономическа ситуация през последните години, произтичаща първоначално от пандемията Covid-19, а в последствие и от конфликта между Русия и Украйна, в резултат, на който Европейският съюз наложи множество икономически санкции към Русия, и това доведе до  драстичното увеличение на цените както на енергоносителите, така и на основните суровини за Групата, Монбат демонстрира устойчиви оперативни резултати от 2020 година насам.

Въз основа на тези резултати, дружеството успява да реализира следващата фаза на растеж чрез инвестиции в нови източници на приходи, с които да гарантира увеличение на добавената стойност на Групата с 4.8% през 2022г.

EBITDA намалява с 23.7% на годишна база, в сравнение с предходната година (23 527 милиона евро за 2021 г.), като най – съществено влияние за това оказват, както драстичното увеличение на цените на енергоносителите, така и ръстът в цените на основните суровини и материали, които Групата използва.

Усложнената макроикономическа обстановка през 2022 година, а именно конфликтът между Русия и Украйна, в който Европейският съюз индиректно е страна, доведе до спад в търсенето, съответно и в продажбите на акумулаторни батерии в някои от основните пазари за Групата. Към Q4 2022 година дружеството вече успява да адресира и с адекватни действия, предприети от ръководството, да се минимизира неблагоприятният ефект върху Групата. Очакванията на ръководството са дружеството да увеличи обемите продажби през следващите периоди.

Приложения