Управление на резултатите и насоки

Оперативни резултати
на групата към
второ тримесечие
2021 г.
(евро '000)

Приходи

91 153

30.6% спрямо съпоставимия период

EBITDA ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ

13 114

25.9% спрямо съпоставимия период

НЕТНА ПЕЧАЛБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ ДАНЪЦИ

5 828

177.1% спрямо съпоставимия период

Фактори за оперативния резултат
на групата към
второ тримесечие
2021 г.
(евро '000)

 

 

EBITDA НА ДИВИЗИЯ БАТЕРИИ

8 377

18.1% спрямо съпоставимия период

EBITDA НА ДИВИЗИЯ РЕЦИКЛИРАНЕ

5 235

138.9% спрямо съпоставимия период

EBITDA ОТ ДРУГИ БИЗНЕС ДЕЙНОСТИ

381

35.2% спрямо съпоставимия период

EBITDA НА ДИВИЗИЯ ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ

-340

49.3% спрямо съпоставимия период

Сравнителен анализ на

резултата към второ тримесечие на 2021 г. (евро '000)КОНСОЛИДИРАНА ГРУПОВА

EBITDA ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ

13 114

49.37% спрямо съпоставимия период

EBITDA НА БИЗНЕС СЕГМЕНТ OЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

8 851

22.22% спрямо съпоставимия период