Управление на резултатите и насоки

Оперативни резултати
на групата към
първо тримесечие
2021 г.
(евро '000)

Приходи

46 029

25.71% спрямо съпоставимия период

EBITDA ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ

6 629

52.28% спрямо съпоставимия период

НЕТНА ПЕЧАЛБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ ДАНЪЦИ

3 408

209.71% спрямо съпоставимия период

Фактори за оперативния резултат
на групата към
първо тримесечие
2021 г.
(евро '000)

 

 

EBITDA НА ДИВИЗИЯ БАТЕРИИ

5 154

35.30% спрямо съпоставимия период

EBITDA НА ДИВИЗИЯ РЕЦИКЛИРАНЕ

2 270

124.19% спрямо съпоставимия период

EBITDA ОТ ДРУГИ БИЗНЕС ДЕЙНОСТИ

-41

-138.83% спрямо съпоставимия период

EBITDA НА ДИВИЗИЯ ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ

-367

35.78% спрямо съпоставимия период

Сравнителен анализ на

резултата към първо тримесечие на 2021 г. (евро '000)КОНСОЛИДИРАНА ГРУПОВА

EBITDA ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ

6 629

52.28% спрямо съпоставимия период

EBITDA НА БИЗНЕС СЕГМЕНТ OЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

7 060

4.58% спрямо съпоставимия период