Краен срок за приемане от СД на индивидуалния ГФО за 2017 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността.

ФИНАНСОВИ
2 април 2018