Краен срок за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите за 2018 г.

ФИНАНСОВИ
30 юни 2018