Монбат АД оповестява добри месечни консолидирани резултати за септември 2021

ФИНАНСОВИ
26 октомври 2021

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през септември 2021 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 33 072 хил. лева, което представлява нарастване от 17,70% в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи през месец септемеври 2020 г.

Консолидираните данни за първите девет месеца на 2021 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 262 414 хил. лева, което представлява увеличение от 20,30% в сравнение с консолидираните нетни приходи от продължаваща дейност за същия период на 2020 г.

Реализираните през първите девет месеца на 2021 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 262 414 хил. лева са разпределени, както следва:

 

Продукция

251 217 хил. лева

Стоки

      311 хил. лева

Услуги

   4 159 хил. лева

Други

  6 727 хил. лева

 

Реализираният консолидиран резултат преди облагане с данъци на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец септември 2021 г. е печалба в размер на 996 хил. лева, което представлява намаление от 47,90% спрямо реализирания консолидиран резултат преди облагане с данъци за съпоставимия период.

Консолидираните данни за първите девет месеца на 2021 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 17 573 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 74,30% в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2020 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през септември 2021 г. консолидирана EBITDA в размер на 2 801 хил. лева, което представлява намаление от 18,20% в сравнение с консолидираната EBITDA през септември 2020 г. 

Консолидираните данни за първите девет месеца на 2021 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 35 178 хил. лева, което представлява увеличение от 26,70% в сравнение със същия период на 2020 г.