Монбат АД със стабилни консолидирани резултати за октомври 2021

ФИНАНСОВИ
25 ноември 2021

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през октомври 2021 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 33 560 хил. лева, което представлява нарастване от 1,1% в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи през месец октомври 2020 г.

Консолидираните данни за първите десет месеца на 2021 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 295 974 хил. лева, което представлява увеличение от 17,70% в сравнение с консолидираните нетни приходи от продължаваща дейност за същия период на 2020 г.

Реализираните през първите десет месеца на 2021 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 295 974  хил. лева са разпределени, както следва:

 

Продукция

283 644 хил. лева

Стоки

      352 хил. лева

Услуги

   4 649 хил. лева

Други

  7 329 хил. лева

 

Реализираният консолидиран резултат преди облагане с данъци на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец октомври 2021 г. е печалба в размер на 876 хил. лева, което представлява намаление от 55,30% спрямо реализирания консолидиран резултат преди облагане с данъци за съпоставимия период.

Консолидираните данни за първите десет месеца на 2021 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 18 449 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 53,30% в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2020 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през октомври 2021 г. консолидирана EBITDA в размер на 2 639 хил. лева, което представлява намаление от 32,50% в сравнение с консолидираната EBITDA през октомври 2020 г. 

Консолидираните данни за първите десет месеца на 2021 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 37 817 хил. лева, което представлява увеличение от 19,40 % в сравнение със същия период на 2020 г.