Монбат обявява консолидирани резултати за Q2 2023

ФИНАНСОВИ
9 август 2023

През второто тримесечие на 2023 г. дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби от продължаващи дейности в размер на 95 194 хил. лева, което представлява увеличение от 0.5% в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2022 г.

През първите шест месеца на 2023 г. дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби от продължаващи дейности в размер на 198 438 хил. лева, което представлява увеличение от 6.6% в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за първите шест месеца на 2022 г.

Реализираните консолидирани нетни приходи от продажби от продължаващи дейности през първите шест месеца на 2023 г. в размер на 198 438 хил. лева са разпределени както следва:

Продукция

179 185 хил. лева

Стоки

       208 хил. лева

Услуги

    5 526 хил. лeвa

Други

     13 520 хил. лева

За второто тримесечие на 2023 г. дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали консолидирана нормализирана EBITDA от продължаващи дейности в размер на 9 411 хил. лева, което представлява увеличение от 78.5% в сравнение с нормализираната EBITDA от продължаващи дейности за същия период на 2022 г.

За първите шест месеца на 2023 г. дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали консолидирана нормализирана EBITDA от продължаващи дейности в размер на 18 091 хил. лева, което представлява увеличение от 2.9% в сравнение със същия период на 2022 г.

За второто тримесечие на 2023 г. дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали нетна загуба от продължаващи и преустановени дейности в размер на 1 210 хил. лева, което представлява намаление на финансовия резултат с 5.7% в сравнение с реализираната консолидирана нетна загуба за същия период на 2022 г.

За първите шест месеца на 2023 г. дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали нетна печалба от продължаващи и преустановени дейности в размер на 5 314 хил. лева, което представлява увеличение от 13.8% в сравнение с реализираната консолидирана нетна печалба за същия период на 2022 г.