Монбат обявява консолидирани резултати за Q4 2022

ФИНАНСОВИ
31 януари 2023

През четвъртото тримесечие от годината дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби от продължаващи дейности в размер на 106 568 хил. лева, което представлява намаление от 2.3% в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2021 г.

За 2022 г. дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби от продължаващи дейности в размер на 388 380 хил. лева, което представлява увеличение от 5.4% в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за 2021 г.

Реализираните през 2022 г. консолидирани нетни приходи от продажби от продължаващи дейности в размер на 388 380 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция

371 784 хил. лева

Стоки

       453 хил. лева

Услуги

    9 642 хил. лeвa

Други

     6 501 хил. лева

 

За четвъртото тримесечие на 2022 г. дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали загуба преди облагане с данъци от продължаващи дейности в размер на 2 864 хил. лева, което представлява намаление на печалбата със 155% в сравнение с реализираната консолидирана печалба от продължаващи дейности преди облагане с данъци за същия период на 2021 г.

За 2022 г. дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци от продължаващи дейности в размер на 8 620 хил. лева, което представлява намаление на печалбата с 65% в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за 2021 г.

За четвъртото тримесечие на 2022 г. дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали консолидирана нормализирана EBITDA от продължаващи дейности (изключваща разходи за обезценки) в размер на 8 847 хил. лева, което представлява намаление от 16% в сравнение със същия период на 2021 г.

За 2022 г. дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали консолидирана нормализирана EBITDA от продължаващи дейности (изключваща разходи за обезценки) в размер на 35 401 хил. лева, което представлява намаление от 23.8% в сравнение с 2021 г.