Монбат с подкрепа на Юбилейна кръгла маса на Националната комисия по корпоративно управление

Корпоративни
18 ноември 2019

Следвайки политиката за подпомагане устойчивото развитие на бизнес средата Монбат подкрепя организираната от Националната комисия по корпоративно управление юбилейна Десета кръгла маса на тема „Корпоративно управление – изграждане на устойчиви практики в регулаторно време“.

Участниците обсъждат различните гледни точки по темата, включващи позициите на регулаторните органи, държавните институции и представители на капиталовия пазар . Събитието откри Даниела Пеева, директор за връзките с инвеститорите на Монбат АД. Тя подчерта, От първостепенна важност в диалога между заинтересованите страни е популяризирането на Националния кодекс за корпоративно управление и целта на Комисията е да стане обединител на бизнеса, държавната администрация и всички заинтересовани лица.

Икономическа група Монбат, като публична компания, следва разписаните правила както в Националния кодекс, така и прилага Препоръките на Глобалния договор на ООН при осъществяване на своята дейност.