Оповестяване на консолидираните резултати на Монбат АД за декември 2017 г.

ФИНАНСОВИ
25 януари 2018