Нашите служители

Водещи ценности

  • Стремеж за надхвърляне на очакванията
  • Гъвкавост
  • Качество
  • Почтеност

С различните си местоположения, Монбат предлага истинско културно разнообразие и възможност за обмяна на опит в групата.

Данни от декември 2020 г.

Като типична индустриална структура, икономическата група Монбат държи фокуса си върху хората, ангажирани в производството, със съответната адекватна административна подкрепа.

Данни от декември 2020 г.