Развиване на глобален бизнес от България

Корпоративни
2 октомври 2019

Интервю с Петър Бозаджиев, Изпълнителен директор на икономическа група Монбат

Монбат е измежду фирмите в България, които придобиват чуждестранни дружества в Германия, Италия и други държави. Предизвикателството е в необходимостта да се изгради доверие към българския мениджмънт като устойчив и българските компании да се възприемат като глобални лидери. Светът вече толкова се е дефрагментирал, че компаниите не се делят на български, италиански, немски, а на способни и неспособни, по-напредничави и изоставащи.

 Експанзията на Монбат има и отражение на национално ниво - с планираното изграждане на нов завод във Враца, разширение на текущото производство и повече хора, които да станат част от екипа.

 От една страна, имаме придобивания с цел пазарна преориентация и присъствие на локалния пазар, други са свързани достъпа до критичния ни ресурс – скрап батериите, а трети – с технологичното ни обновяване. В глобален план се появяват други технологии в батерийния свят. Затова нашите придобивания не са за да натрупаме бързи резултати, което също е важно за акционерите, но по-скоро е свързано с развитието на „Монбат“ през следващите 50 години. , споделя в разговора г-н Бозаджиев.

 Прочетете и вижте повече в интервюто на Изпълнителния директор на Монбат за Economy.bg.