Сертификати

Качество

Качество

ISO 9001

Монбат непрекъснато се стреми да подобри дейността си във всички възможни аспекти: разработване на иновативни продукти и технологии, увеличаване на пазарния дял, по-ефективно управление на риска, подобряване на удовлетвореността на клиентите.
Създадената система за управление на качеството осигурява надеждна рамка, която е в състояние да следи и подобрява ефективността в областите на дейност на дружеството.

AQAP 2110

Сертификатът Allied Quality Assurance Publications удостоверява, че Монбат работи в съответствие с правилата за разработване, проектиране и производство, както и за проверка на качеството и окончателно изпитване на военни продукти.

Приложения

IATF 16949:2016

Този сертификат за техническа спецификация хармонизира съществуващите американски, немски, френски и италиански автомобилни стандарти за система за качество в рамките на глобалната автомобилна индустрия.
Той определя изискванията на системата за качество относно проектирането/разработването, производството, монтажа и обслужването на продукти, свързани с автомобилната индустрия.

Приложения
Лаборатория

Лаборатория

БДС EN ISO/ IEC 17025:20018

Икономическа група Монбат отвори първата в България акредитирана лаборатория за изпитване на батерии - MGLab. Лабораторията е акредитирана от Българска служба по акредитация и разполага с необходимото калибрирано оборудване.

Обхватът на акредитацията включва изпитване на оловни стартерни и стационарни батерии, акумулаторни клетки и батерии за фотоелектрични енергийни системи, както и оловни тягови батерии и батерии с предпазен клапан.

Приложения
Околна среда

Околна среда

ISO 14001

Чрез сертификацията от международно приетия стандарт се удостоверява, че Монбат прилага ефективна система за управление на околната среда.
Стандартът е създаден, за да се фокусира върху деликатния баланс между поддържането на ефективност и намаляването на въздействието върху околната среда, като ангажира всички нива на организацията, за да постигне и двете цели.

Приложения
Здравеопазване и безопасност

Здравеопазване и безопасност

ISO 45001

Разработен от избрани водещи търговски и сертификационни органи, въз основа на международните регламенти и имащ за цел да преодолее различията, при които не съществува обща международна политика, този сертификат удостоверява, че Монбат отговаря на международно признатите спецификации за оценка на системите за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

Приложения